Get Adobe Flash player

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIA

 

VZN

Číslo

Zverejnené

Názov a popis

Dokument

1/2016 09.05.2016 O nakladani s KO a DSO pdf
2/2016 01.12.2016 O miestných daniach a o miestnom poplatku o KO a DSO pdf
3/2016 16.12.2016 O podmienkach držania a chovu psov pdf
       

 

Za obsah stránky zodpovedá NCRC Revúca | Grafika J@kubecWEB

Obec Levkuška © 2013.Všetky práva vyhradené.