Get Adobe Flash player

SAMOSPRÁVA

Kristína Cselényiová -pracovníčka OcÚ

Starosta obce:   Kristína Cselényiová

Zástupca starostu:


Poslanci obecného zastupiteľstva:

Barnabáš Istók
Edita Cselényiová
Ľudovít Homoly,
Atila Lázók,
Zdenko Sertő

 

Pracovníčka obecného úradu:
Beata Anderková

Hlavná kontrolórka:
Ing. Márta Babúsová

Za obsah stránky zodpovedá NCRC Revúca | Grafika J@kubecWEB

Obec Levkuška © 2013.Všetky práva vyhradené.